Regional screening

Screeningundersökningar är översiktliga inventeringar för att i ett första led identifiera de kemiska ämnen som kan medföra hälso- och miljöproblem.

Länsstyrelsen har gjort större satsningar på miljögiftsundersökningar i länet några år, exempelvis: 

  • Förekomsten av organiska miljögifter i slam och avloppsvatten från avloppsreningsverk och i slam från enskilda brunnar 2005-2006: Undersökning av ämnena nonylfenol, triklosan, ftalater och LAS. Resultaten visar att halterna var generellt högre i slam från enskilda brunnar än i avloppsreningsverken. Ladda ner rapporten Förekomst av organiska miljöföroreningarlänk till annan webbplats
  • Screening av miljögifter i Storsjön 2012-2013: Undersökningen omfattade huvudsakligen passiv provtagning i cirka tre veckor i ytvatten i Storsjön på ett stort antal miljögifter som omfattas av vattenförvaltningen. Resultaten visade på att ett flertal miljögifter förekommer i sjön men generellt i mycket låga halter. Ladda ner rapporten Screening av miljögifter i Storsjön 2012-2013länk till annan webbplats.

Läs mer om Länsstyrelsens screening härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

www.avgiftaavloppet.nu
Berg 0687-161 00 * Bräcke 0693-161 00 * Härjedalen 0680- 161 00 * Krokom 0640-161 00 * Ragunda 0696-68 20 00
Strömsund 0670-161  00 * Åre 0647-161 00 * Östersund 063-14 30 00