Vattnets kretslopp

Vattnet som vi dricker i dag är samma vatten som dinosaurierna drack för miljoner år sedan, som vikingarna bryggde sitt mjöd av och som Christoffer Columbus seglade till Amerika i. Det är också samma vatten som dina barn och barnbarn kommer att dricka och bada i i framtiden. Om man tänker på det viset så är det lätt att förstå att vi måste vara rädda om vårt vatten. Vi bara lånar det!

Vattnet i ett evigt kretslopp
Vattnet i sjöar, åar och hav avdunstar när solen värmer upp det. Vattenångan stiger uppåt tills den blir så kall att den kondenserar och bildar moln. När dropparna i molnen blir tillräckligt stora börjar det regna eller snöa. Vattnet samlas upp i sjöar och åar eller tränger ner i marken till grundvattnet och kan starta om sin väg genom kretsloppet.

Vattnet kan också ta andra vägar
Allt vatten tar inte den här vägen. Vatten ingår i allt liv och tar ofta "omvägar" genom växter, oss människor och andra djur. Vi använder också stora mängder vatten i vår vardag. Att ha tillgång till rent vatten är en självklarhet för oss som bor här i Jämtland och Härjedalen. Vi tänker sällan på vad som krävs i kunskap, pengar och teknik för att det alltid ska finnas rent vatten i kranen och att det smutsiga vattnet ska försvinna ner i avloppet.

Bra dricksvatten
För att få bra dricksvatten krävs en vattentäkt som inte är förorenad eller förgiftad. En vattentäkt är det ställe som vattnet tas ifrån och kan var antingen ytvatten eller grundvatten. Ytvatten är det vatten som finns i sjöar och åar. Grundvatten är det vatten som finns under markytan. För att komma åt grundvattnet måste man antingen borra eller gräva en brunn.

Kommunalt vatten
Om man har kommunalt vatten bereds vattnet oftast i ett vattenverk innan det passerar genom ledningarna ut till kranen. Har man enskilt vatten renar man oftast inte vattnet innan man använder det. Det är därför jätteviktigt att man inte förorenar och förstör vattnet.

Reningsverk - renar vattnet 
När man använt vattnet rinner det ut i avloppet. Är ditt hus anslutet till det kommunala avloppsledningsnätet rinner ditt smutsvatten till reningsverket. Där renas det innan det släpps ut i naturen igen. Ett reningsverk kan tyvärr inte ta bort alla föroreningar utan en del av dem följer med tillbaka ut i naturen. Därför är det mycket viktigt att inte spola ner fel saker i toan eller vasken.
 
Enskilda avloppsbrunnar
Detsamma gäller om du har en enskild avloppsbrunn. Då rinner ditt smutsvatten ner i en brunn som oftast ligger nära ditt hus. I brunnen stannar det fasta materialet kvar medan vattnet infiltrerar i marken intill avloppsbrunnen.  Det som inte stannar i brunnen kan rinna ut i naturen och förgifta den. Var också noga med att inte spola ner sånt som kan fastna och orsaka stopp i ledningarna eller sånt som inte bryts ner. Det blir kvar i brunnen och förorenar slammet.

Efter att vattnet renats i reningsverket eller i den enskilda brunnen så släpps det ut i vattendragen eller till grundvattnet och börjar om på sin väg i kretsloppet.

Läs mer på Svenskt Vattens sida härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 
 
Källor: Värt att veta om vatten, ett studiematerial från Vatten Östersund
Mälarenergis sajt för skolor och skolmaterial

 

www.avgiftaavloppet.nu
Berg 0687-161 00 * Bräcke 0693-161 00 * Härjedalen 0680- 161 00 * Krokom 0640-161 00 * Ragunda 0696-68 20 00
Strömsund 0670-161  00 * Åre 0647-161 00 * Östersund 063-14 30 00